Modul 3. SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE RAČUNARA, PERIFERNE OPREME I MREŽNE INFRASTRUKTURE

Usluga podrazumeva:

ilustracija9- Periodična kontrola i otklanjanje kvarova na računarima i perifernoj opremi.
- Rešavanje tehničkih problema pristupom sa udaljenog računara i telefonom.
- Održavanje i intervencije na mrežnoj infrastrukturi.
- Kontakt i rešavanje problema sa provajderom internet povezivanja.
- Optmizacija štampe.

CENE I NAČIN PLAĆANJA
Jednokratno

Paušal za 6 meseci

3.600,00 rsd po računaru (minimum 3 računara)

Mesečno

600,00 rsd po računaru (minimum 5 računara)