Compy Pro Computers: Modul 2. ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE WEB SAJTA - CompyProComputers

Modul 2. ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE WEB SAJTA

Usluga podrazumeva:

- Tehničko održavanje CMS platforme i implementiranih skripti.
- Ažuriranje sadržaja (priprema, obrada i postavljanje).

ilustracija8

CENE I NAČIN PLAĆANJA
Jednokratno

Paušal za 12 meseci

od 0 do 5 ažuriranja mesečno: 10.500,00 rsd
od 5 do 10 ažuriranja mesečno: 14.800,00 rsd

Mesečno

od 0 do 5 ažuriranja mesečno: 900,00 rsd (isključivo u paketu sa Modulom 1 - hosting sajta uračunat u cenu)
od 5 do 10 ažuriranja mesečno: 1.400,00 rsd (isključivo u paketu sa Modulom 1 - hosting sajta uračunat u cenu)